Лінійна алгебра - повторення

Завдання

 • Обчислити:
 • Обчислити:
 • Обчислити визначник:
 • Обчислити визначник:
 • Визначити кількість інверсій в перестановці:
 • Підібрати i,k в такий спосіб, щоб перестановка була парною:
 • Перемножити підстановки:
 • Розкласти підстановки на цикли:
  а)
  б)
 • Чи входять у визначник 5-го порядку підстановки і якщо так, то з яким знаком:
 • Визначник

  дорівнює a. Чому дорівнює визначник
 • Обчислити визначник, розклавши за останнім стовпчиком:
 • Обчислити визначник:
 • Обчислити визначник:
 • Обчислити визначник:
 • Обчислити визначник:
 • Знайти обернену матрицю:
 • Знайти X:
 • Розв'язати систему:
 • Знайти всі матриці, що комутують з A: