Викладання - заочне відділення: Лінійна алгебра

Основні теми - настановча сесія

 • Комплексні числа
  • Обгрунтування, означення, алгебраїчна форма.
  • Дії, властивості дій.
  • Тригонометрична форма.
  • Дії в тригонометричній формі.
  • Формула Муавра.
  • Застосування формули Муавра до перетворення тригонометричних виразів.
  • Корінь з комплексного числа.
  • Корені з одиниці.
  • Первісні корені з одиниці.
  • Властивості коренів з одиниці.

Домашні завдання та контрольні роботи

Іспити та заліки

Література


Інструкція для одержання доступу до студентської частини, в якій можна зокрема завантажити літературу.